Home › Studenţi › SESIUNEA DE RESTANȚE SEPTEMBRIE 2020

SESIUNEA DE RESTANȚE SEPTEMBRIE 2020

SESIUNEA DE RESTANȚE SEPTEMBRIE 2020

PENTRU ANII DE STUDIU I, II ȘI III (SPECIALIZAREA DREPT)

ESTE PROGRAMATĂ ÎN PERIOADA 14- 21 SEPTEMBRIE A.C. 

 PENTRU DISCIPLINELE CARE SE FINALIZEAZA CU PROIECT/REFERAT/PORTOFOLIU, INDIFERENT DE SEMESTRUL IN CARE AU FOST STUDIATE, MATERIALELE SE TRIMIT ÎN PERIOADA   14-21 SEPTEMBRIE,

LA ADRESELE DE E-MAIL ALE  FACULTĂȚII RESPECTIVE.

 LA DISCIPLINELE DIN SEMESTRUL AL II-LEA, LA CARE FINALIZAREA A CONSTAT DIN DOUĂ PROBE (RECENZIE + EXAMEN SCRIS), STUDENTII CARE AU PARTICIPAT IN SESIUNEA DE VARA,   VOR SUSTINE DOAR PROBA LA CARE                                                               NU AU OBTINUT  NOTA MINIMĂ DE PROMOVARE (NOTA 5).

NU SUNT MODIFICARI LEGATE DE CONTINUTUL DISCIPLINELOR STUDIATE!

INFORMAȚII ASUPRA REZULTATELOR POT FI OBȚINUTE SUNÂND LA 0728.855.515.

 

Având în vedere situația epidemiologică în jud.Constanța și pentru a facilita accesul la  sesiunea de restanțe, s-a decis ca forma de evaluare finală, la următoarele discipline, să fie sub formă de REFERAT, pe subiectul afișat.Studenții au libertatea de a alege bibliografia, iar comisia de evaluare va puncta relevanța și noutatea în raport cu subiectul referatului

 Normele de intocmire si redactare ale referatului sunt cele deja publicate, iar materialele se trimit pe adresa de e-mail corespunzătoate facultății.

 FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Economie

         1.Consumatorul, ca purtător al cererii, 2. Conceptul și tipologia costurilor, 3. Productivitatea factorilor de productie, 4. Analiza comparativa intre concurenta pura si perfecta si concurenta monopolistica, 6. Analiza comparativa intre oligopol si monopol

Sociologie juridică:

 1. Devianță și delincvență:  definire și clarificări conceptuale

Drept maritim:

 1. Regimul juridic al Mării Negre: elemente de drept comparat

Drepturile omului

 1. Starea de urgență și starea de alertă: definire, prezentare generală, analiză în raport cu prevederile Constituției României și ale Convenției Europene a Drepturilor Omului

Studii de securitate

 1. Strategia de Securitate Națională a României 2020 -  cadrul general, elemente definitorii, elemente de noutate

Contencios administrativ

 1. Contenciosul administrativ: definire, scop, obiective, forme, principii

Clinică juridică

 1. Se completează documentele conform cerintelor din model  

https://drive.google.com/drive/folders/1ThRP09HFvlDnXP8QaXhbHyCa9IW6ttx5?usp=sharing

 

 FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

ATENTIE: Temele de proiect la disciplinele Drept civil si comercial, Etica în afaceri, Managementul serviciilor publice, Comunicare și relații publice în afaceri, Piete financiare, Control financiar, Marketing, Managementul firmei (pentru toate specializarile) - RAMÂN NEMODIFICATE

Informatică și statistică 1

 1. Realizați CV-ul personal  în format Europass, cu inserarea fotografiei

Matematică economică

 1. Veti primi un chestionar pe e-mail, tip google-forms (se anunta data si intervalul orar in care poate fi completat)

Fiscalitate

 1. Sistemul fiscal: prezentare detaliată. Taxe și impozite: definire,  elemente de specificitate, analiză comparativă a celor două noțiuni

Contabilitate de gestiune

 1. 1.     Contabilitatea de gestiune: prezentare generală,  funcții, principii și roluri. Sistemul metodelor de calculaţie a costurilor 

Managementul IMM-urilor

 1. 1.     Procesul de management şi particularităţile acestuia în cadrul IMM-urilor 

 

 FACULTATEA DE PSIHOSOCIOLOGIE

Informatică și statistică 1

 1. Realizați CV-ul personal  în format Europass, cu inserarea fotografiei

Laborator de comunicare

 1. Realizați un photo-voice (30 fotografii) care sa spună povestea unei comunități. Materialul se depune in format ppt

Psihogenetică

 1. Veti primi un chestionar pe e-mail, tip google-forms (se anunta data si intervalul orar in care poate fi completat)