Home › Studenţi › DCOP

DCOP

Prezentare

Departamentul de Consiliere și Orientare Profesională este o structura în cadrul Universității care are ca obiectiv fundamental consilierea și orientarea profesională a studenților.

Departamentul oferă consultanță studenților cu privire la alegerea unui traseu profesional, corelând pregătirea acestora cu cerințele pieței muncii; informează și consiliază studenții cu privire la stagiile de studiu și practică în străinătate.
Departamentul stabilește contacte cu diferiți agenți economici, potențiali angajatori. De asemenea, Departamentul facilitează participarea studenților la activitățile de voluntariat.

Consilierea se inițiază în scopul observării, analizării și prevenirii diferitelor situații/probleme pe care le traversează studentul sau în scopul rezolvării unor probleme. Orientarea profesională se inițiază cu scopul de a-l dirija/canaliza pe student spre o evoluție în domeniul în care demonstrează aptitudini.

Consilierea și orientarea profesională poate fi o activitate de consiliere individuală sau de grup asigurată de psihologi, tutori sau de cadrul didactic.

Consilierea extracurriculară este consilierea educațională, asigurată de tutori, de cadrul didactic și cuprinde:

 • consiliere pentru orientare profesională și vocațională prin descoperirea înclinațiilor, înzestrărilor native și talentelor;
 • consiliere de păstrare în sistemul educațional de învățământ a studenților prin trezirea motivațiilor și a stimei de sine;
 • consiliere pentru orientare profesională în vederea intrării în domeniul muncii prin luarea unor decizii corecte privind alegerea locului de muncă.

Activități

Departamentul de Consiliere și Orientare Profesională desfășoară următoarele activități:

 • informarea şi consilierea educaţională a studenţilor din Universitate cu privire la drepturi şi obligaţii, programe de studii
 • seminarii de informare şi instruire destinate studenţilor implicaţi în programe de formare profesională
 • realizarea si distribuirea de materiale de promovare a  U.A.S.
 • întâlniri periodice cu elevi, studenţi, absolvenţi şi posibili angajatori
 • asistarea în conceperea de C.V.-uri şi scrisori de intenţie/motivaţie
 • şedinţe de testare şi orientare vocaţională pentru studenţi aflaţi în diferite etape ale formării profesionale
 • şedinţe de consiliere şi dezvoltare personală, individuale şi de grup
 • şedinţe de consiliere şi orientare profesională, individuale şi de grup
 • pregatirea de interviuri privind selecţia candidaţilor pentru anumite locuri de muncă
 • organizare şi participarea la târguri educaţionale
 • sprijinirea accesului studenților la programe de intership, voluntariat, în cadrul diveraelor instituții și organizații partenere și interesate

Contact

Departamentul de Consiliere și Orientare Profesională se află la parter, Sala 3.

Program de lucru:

 • Luni: 10.00 - 13.00
 • Marti: 10.00 - 12.00; 16.00 - 17.00
 • Miercuri: 11.00 - 15.00
 • Joi: 13.00 - 18.00
 • Vineri: 11.00 - 18.00


Persoane de contact:

 • Lect. univ. drd. Manea Elena - 0722.944.884
 • Asist. univ. drd. Monica Popescu-0722 393 674


E-mail: dcop@andreisaguna.ro