Home › Management calitate › Comisia de etică

Comisia de etică

Componența Comisiei de etică:

  1. Prof. univ. dr. George Tical - președinte
  2. Lector univ.dr. Nicu Sava
  3. Florin Bobesi - jurist
  4. Ec. Cornelia Buiuca
  5. Petcu Stefania Mona Lisa - student

Aprobată prin HS din 11.09.2017 

 

 

Sesizări privind încălcarea Codului de etică al Universității ANDREI ȘAGUNA de către membrii comunității academice (cadre didactice și studenți) se pot trimite la adresa contact@andreisaguna.ro