Home › Facultăţi › Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice

Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice

DECAN: 


DIRECTOR DE DEPARTAMENT: 
Lector univ. dr. Nicu Ionel SAVA

Specializarea Jurnalism

Absolvenții acestei specializări pot deveni: reporteri și redactori pentru presa scrisă, radio și televiziune, purtători de cuvânt, consilieri pentru compartimente de imagine, relații cu publicul, mass-media, specialiști în publicitate, specialiști în comunicare, cadre didactice pentru învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate la această specializare, conform planului de învăţământ 2010-2011: Introducere în teoriile comunicării, Structura limbajului jurnalistic, Genurile presei scrise, Introducere în mass-media, Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării, Multimedia, Istoria presei, Introducere în tehnologiile internetului, Introducere în semiotică, Atelier presă, Agenţie presă, Editarea informaţiei, Etică şi deontologie jurnalistică, Legislaţia presei, Presă franceză, Specializare TV, Producţia unei publicaţii, Producţia unei ştiri radio-TV, Jurnalism european, Fotojurnalism, Jurnalism de investigaţie, Publicistică radio, Drept constituţional, Sociologie, Actori şi relaţii politice locale, Cultură şi civilizaţie franceză, Imagologie, Relaţii publice şi publicitate, New Media, Teoria organizaţiilor europene, Management în presă, Condiţia jurnalistului, Comunicare etnică şi interculturală, Structuri sociale ale comunicării, Publicitate şi marketing, Pachet opţionale (Jurnalism politic, Jurnalism economic, Jurnalism cultural), Limba engleză.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

Specializarea Relatii Internationale si Studii Europene

Absolvenții acestei specializări pot deveni: specialiști abilitați să lucreze în instituții romanești și instituții europene: analiști politici, experți pe probleme de integrare, politologi, manageri pentru proiectele de dezvoltare comunitară finanțate de instituțiile internaționale, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate la această specializare, conform planului de învăţământ 2010-2011: Teoria relaţiilor internaţionale, Istoria secolului XX, Introducere în ştiinţa politicii, Introducere în teoria comunicării, Informatică şi statistică socială, Sociologie, Metode de cercetare în ştiinţele sociale, Istoria relaţiilor internaţionale, Drept administrativ, Drept constituțional, Drept consular şi diplomatic, Partide politice şi grupuri de presiune, Relaţii economice internaţionale, Introducere în studii europene, Globalism şi globalizare, Instituţii şi organizaţii internaţionale, Drept internaţional public, Managementul proiectelor, Relaţii publice şi publicitate, Teoria organizaţiilor europene, Dreptul comerţului internaţional, Studii de securitate, Politici UE, Statutul politico-juridic al Dunării şi Mării Negre, Comunicare etnică şi interculturală, Politică externă şi diplomaţie, Analiza conflictelor internaţionale, Limba engleză.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

 

MASTERAT COMUNICARE, SEM I, 2020-2021

 

COMUNICARE - anul II

 

DISCIPLINA

Titular

Mod de desfășurare

Credite

1

Informație și securitate națională

Prof.univ.dr. Cristian Barna

proiect

 10

210

Comunicare politică

Prof.univ.dr. Andra Seceleanu

proiect

 10

3

Proiect de cercetare

Prof.univ.dr. Andra Seceleanu

proiect

 10