Home › Facultăţi › Drept şi Ştiinţe Administrative

Drept şi Ştiinţe Administrative

DECAN : Prof. univ. dr. George TICAL


DIRECTOR DE DEPARTAMENT: . lector.univ. dr.Andreea ILINCUTA

 

Specializarea Drept

Absolventei acestei specializări pot deveni: magistrați (judecători, procurori), avocați, notari publici, consilieri juridici, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Teoria generala a dreptului, Drept civil, Drept constituțional, Filozofie, Istoria statului și dreptului românesc, Drept roman, Economie, Drept penal parte generală, Drept Administrativ, Drept civil II, Drept internațional public, Politologie, Contabilitate, Drept financiar, Drept penal partea specială, Drept procesual penal, Drept civil (succesiuni), Drept civil (contracte), Drept comercial, Criminologie, Dreptul muncii, Dreptul proprietății intelectuale, Drept umanitar, Dreptul comerțului internațional, Drept civil aprofundat, Drept comunitar, Criminalistică, Drept penal aprofundat, Dreptul familiei, Medicina legală, Limbi străine.

Durata studiilor: 4 ani (240 credite)

Specializarea Administrație Publică

Absolvenții acestei specializări pot deveni: funcționari publici licențiați în structurile administrației publice locale și centrale, consilieri în structurile subordonate organelor puterii de stat, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Discipline studiate: Teoria generală a dreptului, Drept constituțional, Drept administrativ, Economie (micro și macro), Management, Contabilitate, Sociologie, Drept penal și procedura penală, Drept civil și procedura civilă, Demografie, Dreptul familiei, Dreptul muncii, Managementul resurselor umane, Politici publice și politici sociale, Finanțe publice, Drept financiar, Drept comunitar, Management, Limbi străine.

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)

 FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE - SEMESTRUL I 2020-2021

https://drive.google.com/drive/folders/1CMT7cyLDFOcBETn89C3DpLRuDmU-irdW?usp=sharing

DREPT - anul 1

         

 

DISCIPLINA

Titular

Evaluare

Credite

1

Drept civil. Teorie generală

Asist.univ.dr. Tomescu Raluca

Scris

6

2

Teoria generală a dreptul

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

Grila

6

3

Sociologia juridică

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana Rodica

Proiect

6

4

Drept constituțional 1

Lect.univ.dr. Ilincuța Darius

Scris

6

5

Istoria statului românesc și a integrării europene

Lect.univ.dr. Filip Adrian

Referat

6

 

DREPT - anul 2

 

DISCIPLINA

Titular

Evaluare

Credite

1

Drept civil. Drepturi reale

Asist.univ.dr. Tomescu Raluca

scris

6

2

Drept administrativ 1

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

scris

6

3

Drept penal parte generală 1

Lect.univ.dr. Manole Nela

scris

6

4

Drept internațional public

Lect.univ.dr. Ilincuța Darius

Proiect

6

5

Tehnologia aplicațiilor office

Asist.univ.dr. Radu Vasile

Proiect

6

 

DREPT - anul 3

 

DISCIPLINA

Titular

Evaluare

Credite

1

Drept civil. Contracte

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea

scris

5

2

Dreptul familiei

Prof.univ.dr. Țical George Marius

Proiect

5

3

Contencios administrativ

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

Proiect

5

4

Drept penal parte specială 1

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin

scris

5

5

Drept procesual penal 1

Conf.univ.dr. Stănișor Ion Emilian

scris

5

6

Criminologie

Lect.univ.dr. Bărăscu Mihai Florentin

Proiect

5

 

DREPT - anul 4

 

DISCIPLINA

Titular

Evaluare

Credite

1

Drepturile omului

Lect.univ.dr. Ilincuța Darius

Proiect

6

2

Drept maritim

Lect.univ.dr. Filip Adrian

Proiect

6

3

Studii de securitate

Prof.univ.dr. Țical George Marius

Proiect

6

4

Dreptul comerțului internațional

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

Proiect

6

5

Drept procesual civil 1

Lect.univ.dr. Ilincuța Andreea

scris

6

 

Administratie publica

https://drive.google.com/drive/folders/1X5gNq0uPMecbSfxT-oyKu8FsXF3C7mg-?usp=sharing

AP - anul 1

 

DISCIPLINA

Titular

Evaluare

Credite

1

Tehnologia aplicațiilor office

Asist.univ.dr. Radu Vasile

proiect

6

2

Teoria generală a dreptului

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

grila

6

3

Sociologie juridică

Prof.univ.dr. Stăiculescu Ana Rodica

proiect

6

4

Drept constituțional 1

Lect.univ.dr. Ilincuța Darius

scris

6

5

Microeconomie

Prof.univ.dr. Papari George

scris

6

 

AP - anul 2

 

DISCIPLINA

Titular

Evaluare

Credite

1

Managementul serviciilor publice

Lect.univ.dr. Catană Aida

proiect

6

2

Fiscalitate

Lect.univ.drd. Vanghele Cristian

proiect

6

3

Drept administrativ 1

Lect.univ.dr. Tomescu Ioan

scris

6

4

Contabilitate financiară 1

Conf.univ.dr. Mitea Neluța

scris

6

5

Comunicare și relații publice în afaceri

Conf.univ.dr. Mircică Nela

proiect

6

 

AP - anul 3

 

DISCIPLINA

Titular

Evaluare

Credite

1

Managementul proiectelor

Conf.univ.dr. Munteanu Gabriela

proiect

5

2

Managementul resurselor umane

Prof.univ.dr. Peța Cezar

proiect

5

3

Contencios administrativ

Conf.univ.dr. Pavelescu Tiberiu

proiect

5

4

Comunicare și relații publice în afaceri

Conf.univ.dr. Mircică Nela

proiect

5

5

Managementul serviciilor publice

Lect.univ.dr. Catană Aida

proiect

5

6

Audit financiar

Asist.univ.drd. Cazazian Rafaela

scris

5

 

MASTERAT DEVIANTA

DEVIANȚĂ - anul I

 

DISCIPLINA

Titular

Evaluare

Credite

1

Studii de securitate

Prof.univ.dr. George Țical

proiect+ZOOM

 

2

Tehnici de negociere

Prof.univ.dr. Elisabeta Nicorescu

proiect+ZOOM

 

3

Comunicare

și psihopatologie socială

Asistent psiholog Gabiela Vasiloaia

proiect+ZOOM

 

 

DEVIANȚĂ - anul II

 

DISCIPLINA

Titular

Mod de desfășurare

Credite

1

Informație și securitate națională

Prof.univ.dr. Cristian Barna

proiect+ZOOM

 

2

Etica în cercetarea științifică

Conf.univ.dr. Narcis Zărnescu

proiect+ZOOM

 

3

Devianță și delincvență

Lector univ.dr. Steliana Borcan

proiect+ZOOM

 

 

 

FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE - TEMATICA PENTRU SESIUNEA DE VARA semestrul II 2019-2020

Modalitatea de evaluare finala se gaseste in sectiunea documente Pentru a vizualiza continutul tematicii, dati click pe disciplina

SPECIALIZAREA

ANUL DE STUDII 

DISCIPLINA 

Drept

Anul I

Drept roman

Drept

Anul I

Istoria dreptului românesc

Drept

Anul I

Legislatia comunicării

Drept

Anul I

Drept constitutional

Drept

Anul I

Drept civil. Persoanele

Drept Anul I Limba engleza

Drept

Anul II

Drept financiar

Drept

Anul II

Dreptul proprietatii intelectuale

Drept

Anul II

Drept penal partea generala 2

Drept

Anul II

Drept administrative 2

Drept

Anul II

Drept civil Teoria obligatiilor

Drept

Anul III

Drept comercial

Drept

Anul III

Dreptul muncii

Drept

Anul III

Drept civil. Contracte

Drept

Anul III

Drept penal partea speciala 2

Drept

Anul III

Drept processual penal.2

Drept

Anul IV

Drept contraventional

Drept

Anul IV

Drept diplomatic si consular

Drept

Anul IV

Criminalistica

Drept

Anul IV

Drept international privat

Drept

Anul IV

Drept processual civil 2

Administratie publică

Anul I

Drept constitutional

Administratie publică

Anul I

Drept civil. Persoanele

Administratie publică

Anul I

Informatică si statistică

Administratie publică

Anul I

Engleza

Administratie publică

Anul I

Economie politica 2

Administratie publica

Anul II

Drept administrative 2

Administratie publică

Anul II

Tehnici de negociere si mediere

Administratie publică

Anul II

Metode de cercetare in stiintele socio-umane

Administratie publică

Anul II

Legislatia comunicarii

Administratie publică

Anul II

Contabilitatea institutiilor publice

Administratie publică

Anul III

Audit intern

Administratie publică

Anul III

Managementul inovarii

Administratie publică

Anul III

Drept contraventional

Administratie publică

Anul III

Dreptul muncii

Administratie publică

Anul III

Marketing politic

 

MASTERAT DEVIANTA SEMESTRUL al II lea

Anul I

Metodologia cercetarii

Psihologia delincventei juvenile

Expertiza medico-legala

Anul II

Psihopatologie organizationala

Fake News