Home › Cercetare › UNIVER-SEA.NET

UNIVER-SEA.NET

Proiectul "University collaboration network at the Black Sea – UNIVER-SEA.NET", care va avea o durată de 24 de luni, este finanțat de U.E. în cadrul Programului Operațional Transnational Bazinul Mării Negre 2007-2013, autoritatea de management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice.

Universitatea ”Andrei Șaguna” din Constanța este beneficiarul proiectului și are ca parteneri Universitatea Aydun din Istanbul (Turcia), Universitatea Karabuk (Turcia), Universitatea Internațională a Mării Negre, Tbilisi (Georgia) și Academia de Administrație Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, Chișinău (Moldova).

Pornind de la existenta unor legături profunde și de lungă durată, istorice și culturale, care au fost stabilite de-a lungul secolelor peste ceea ce sunt astăzi frontierele externe ale Uniunii Europene, proiectul urmărește crearea unui mediu cultural comun în bazinul Mării Negre, prin promovarea valorilor educaționale și prin valorificarea identităților regionale.

Rațiunea realizării proiectului a constituit-o lansarea unui proces de reflecție asupra identității și viitorului regiunii Mării Negre, care să concure la creșterea încrederii reciproce și să faciliteze forme concrete și eficiente de colaborare în planul cultural și educațional și totodată să conducă la identificarea și elaborarea unor proiecte pragmatice, care să dea impuls și susținere praxisului istoric de dezvoltare regională.

În cadrul proiectului, Universitatea ”Andrei Șaguna” are misiunea de a oferi serviciile unui Centru de date cu administrare centralizată, dotat cu servere performante pe care vor rula programe educaționale de ultimă generație. În acest fel, timp de doi ani, universitățile partenere vor dezvolta, folosind cele mai avansate tehnologii informaționale, o comunitate virtuală în care vor face schimburi de bune practici, cursuri comune, realizând astfel un cadru natural de dialog între studenții și profesorii aparținând diferitelor naționalități, culturi și confesiuni. Plecând de la un nucleu de 5 universități, la finalul proiectului rețeaua va cuprinde peste 40 de instituții care vor constitui un motor de dezvoltare în domeniile educationale, științifice și culturale, creând astfel o platformă dinamică a cooperării regionale. Activitățile proiectului includ și organizarea de workshop-uri pentru mediul academic și mobilități internaționale pentru studenți, contribuind astfel la dezvoltarea relațiilor armonioase în regiune.