Home › Cercetare › POSDRU - CAREER.HUB

POSDRU - CAREER.HUB

Rețeaua de practică economică CAREER.HUB - POSDRU/161/2.1/G/139064

 • Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 • Axa prioritară 2 „Corelația învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
 • Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Achiziții în cadrul proiecului

1. Servicii de expert contabil, CPV 79211000-6, prin procedura de achiziție directă, în perioada iunie-iulie 2014

 • Anunțul-Invitația de depunere oferte se gaseste în secțiunea DOCUMENTE
 • Documentatia pentru ofertanti se poate obtine gratuit de la sediu, sau se poate descarca din sectiunea DOCUMENTE
 • Anunt atribuire expert contabil - se gaseste in sectiunea DOCUMENTE

Achizitie finalizata

 

2. Servicii de auditare financiara, CPV 79212100-4, prin procedura de achiziție directa în perioada iunie-iulie 2014

 • Anunțul-Invitația de depunere oferte - se află în secțiunea documente a acestei pagini
 • Documentația pentru ofertanți se poate obține gratuit de la sediu, sau se poate descarca din secțiunea DOCUMENTE
 • Anunt atribuire auditare financiara - in sectiunea DOCUMENTE

Achizitie finalizata

 

3. Furnizarea de produse de papetarie si alte materiale, prin procedura de achizitie directa, in perioada iulie-august 2014

 • Anunt-Invitatie de depunere oferte - papetarie - se afla in sectiunea Documente
 • Documentatia pentru ofertanti - papetarie - se afla in sectiunea Documente

Achizitie finalizata

 

4. Servicii de realizare a materialelor de informare si publicitate,  prin achizitie directa, in perioada iiulie-septembrie 2014 

 • Anunt-Invitatia de depunere oferte - materiale promo - se afla in sectiunea Documente
 • Documentatia pentru ofertanti - materiale promo - se afla in sectiunea Documente

Achizitie finalizata

 

5. Servicii pachete COMPLETE cazare, masa, transport - prin achizitie directa, in noiembrie 2014

 • Solicitare de oferte - Servicii pachete COMPLETE de cazare, masa, transport  - in format DOC, in sectiunea Documente

Achizitie finalizata

 

6. Furnizare de echipamente IT (1 SERVER, 1 multifunctionala, 4 calculatoare PC,  1 scanner), prin procedura de   achizitie directă, în perioada noiembrie 2014-ianuarie 2015

Achizitie finalizata

 

7. Servicii de dezvoltare platforma web - Career.Hub, prin achizitie directa, in perioada decembrie 2014-ianuarie 2015

Achizitie finalizata

 

8. Furnizare platforma de evaluare pentru consiliere cu baterii de teste psihologice individuale, prin procedura de achizitie directa, in perioada martie-aprilie 2015

NOTĂ - formatul modelelor de formulare si de contract se gaseste in sectiunea DOCUMENTE

Achizitie finalizata