Home › Cercetare › Plan Național de Prevenție a Suicidului

Plan Național de Prevenție a Suicidului

Strategia Națională de Prevenire a Suicidului în România

Capitolul I. Introducere

 1. Suicidul – problemă majoră de sănătate publică în România
 2. Ce determină suicidul?
 3. Care sunt factorii de protecție împotriva sinuciderii?
 4. Cine moare prin sinucidere?
 5. Justificarea elaborării acestui document
 6. De ce România ar trebui să implementeze un Plan Național de Prevenire a Sinuciderii? 
 7. Iniţiative curente de prevenire a sinuciderii în România.
 8. Strategii Naționale de Prevenire a Sinuciderii aplicate în diferite țări ale lumii

Capitolul II. Principiile directoare ale "Strategiei Naționale de Prevenire a Suicidului"

 

Capitolul III. Scopuri şi obiective

A. Scop: Conștientizare și înțelegere

 • Obiectivul 1: Promovează conștientizarea la nivel naţional că sinuciderea și comportamentul suicidar sunt problema noastră, a tuturor, și pot fi prevenite.
 • Obiectivul 2: Dezvoltă informațiile de interes public.
 • Obiectivul 3: Dezvoltă un suport amplu pentru prevenirea sinuciderii, intervenție și postvenţie.
 • Obiectivul 4: Promovează dispozitivele de intervenţie la distanță dedicate prevenirii sinuciderii și promovării sănătății mintale.
 • Obiectivul 5: Dezvoltă și implementează o strategie pentru a reduce stigmatizarea, care urmează să fie asociată cu toate activitățile de prevenire a sinuciderii, intervenție și doliu.
 • Obiectivul 6: Sporeşte cunoștințele mass-media în ceea ce privește sinuciderea.

B. Scop: Prevenţie, intervenţie şi postvenţie

 • Obiectivul 1: Dezvoltă, implementează și susține programele comunitare de prevenire a sinuciderii, intervenție și postvenție, respectând diversitatea și cultura la nivel local și regional.
 • Obiectivul 2: Reduce accesibilitatea la mijloacele de suicid și letalitatea metodelor de sinucidere.
 • Obiectivul 3: Formarea profesioniştilor.
 • Obiectivul 4: Dezvoltă și promovează practici clinice și profesionale eficace (strategii eficiente, standarde de îngrijire) pentru a veni în sprijinul pacienţilor, familiilor și comunităților.
 • Obiectivul 5: Intensifică acțiunile de formare a voluntarilor și a personalului sanitar pentru recunoașterea factorilor de risc, semnelor de avertizare și a comportamentelor de risc şi pentru furnizarea de intervenții în criză și acţiuni de postvenţie eficiente.
 • Obiectivul 6: Îmbunătățeşte accesul într-un continuum de îngrijire în care sunt incluse serviciile medicale şi familiile.
 • Obiectivul 7: Prioritizează intervenția și furnizarea de servicii pentru grupurile cu risc ridicat, cu respectarea unicităţii locale, regionale și teritoriale.
 • Obiectivul 8: Creşte intervenția și sprijinul în criză.
 • Obiectivul 9: Îmbunătățeşte, dezvoltă și comunică dispozitivele de intervenţie la distanță dedicate prevenirii sinuciderii și prevenirii / promovării sănătății mintale.
 • Obiectivul 10: Previne izolarea socială și stresul psihologic.
 • Obiectivul 11: Crește numărul serviciilor și sprijinul pentru cei îndureraţi de sinuciderea unei persoane apropiate și pentru cei care au încercat să se sinucidă.
 • Obiectivul 12: Crește numărul de activități de prevenţie primară.
 • Obiectivul 13: Consolidează prevenirea sinuciderii în mediul instituţional.

C. Scop: Dezvoltarea și transferul cunoștințelelor

 • Obiectivul 1: Îmbunătățeste și extinde sistemele de supraveghere a comportamentelor suicidare.
 • Obiectivul 2: Promovează și susține elaborarea unor instrumente de evaluare eficace.
 • Obiectivul 3: Promovează și dezvoltă cercetarea legată de sinucidere.
 • Obiectivul 4: Crește oportunitățile de raportare a cazurilor de suicid şi comportament suicidar.
 • Obiectivul 5: Monitorizează şi animă programul de acţiuni de prevenire a sinuciderii.

Capitolul IV. Finanțare și suport

 • Obiectivul 1: Crește finanţarea şi suportul pentru toate activitățile care fac parte din Strategia Națională de Prevenire a Sinuciderii în România.
 • Obiectivul 2: Asigură accesul la servicii corespunzătoare și adecvate de sănătate și de recuperare pentru întreaga populaţie, în conformitate cu Legea Sănătăţii Mintale şi a Protecţiei Persoanelor cu Tulburări Psihice (Legea 487/2002).
 • Obiectivul 3: Asigura si armonizeaza prevederile legale referitoare la suicid.

 

Documentul se afla in sectiunea Documente.

 

Video Conferința Națională ”Suicidul-problemă majoră de sănătate publică”:

 

Fotografii: https://www.facebook.com/asociatiastudentilor.sagunisti/photos/?tab=album&album_id=1734597276756667