Home › Cariere › Posturi administrative

Posturi administrative

Universitatea ”Andrei Șaguna” din Constanta angajează bibliotecar cu o vechime de cel puțin 3 ani într-o pozitie similară, absolvent de studii superioare, indiferent de specializare, având în foaia matricolă cel putin o disciplină de profil din domeniul biblioteconomiei sau un curs absolvit de iniţiere în domeniu. Candidatii, având cunoștințe de utilizare  programe M.S.Office și navigare Internet, pot trimite CV si scrisoare de intentie la adresa de e-mail: contact@andreisaguna.ro, până la data de 31.01.2020.

 

Universitatea ”Andrei Șaguna” din Constanta angajează secretar de facultate, pentru managementul activităţilor de secretariat (gestionează dosarele studenților; întocmește acte de studii, gestionează rezultatele examinarii studentilor, relatiile cu publicul, organizarea diferitelor evenimente; intocmeste procesele verbale si urmareste indeplinirea hotarârilor luate; are obligatia de a cunoaste documentele și legislatia aferenta pe baza carora se desfasoară procesul de invatamant) . Reprezintă un avantaj experienta in job-uri similare, care necesită atentie și gestionarea de documente. Candidatii, cu studii superioare, având cunoștințe de operare Word și Excel, pot trimite CV si scrisoare de intentie la adresa de e-mail: contact@andreisaguna.ro, până la data de 31.01.2020.