Home › Cariere › Oportunități de carieră

Oportunități de carieră

În Universitatea ”Andrei Saguna” din Constanța posturile didactice şi de cercetare pe durata nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/4.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, ale HG 883/2018 care actualizează HG 457 din 4 mai 2011-Metodologie cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, ale Cartei universității și Hotărârii Senatului.