Avizier

Studenti an final decizie 16/3.09.2018

Se aprobă, prin HS 16/30.09.2018, STUDENȚILOR DIN ULTIMUL AN care nu au finalizat una sau două dintre obligațiile înscrise în planul de învățământ (colocviu sau examen), care depun cereri până la data de 5 sept. 2018, să susțină colocviile și examenele restante în data de 14 sept. a.c., ora 16.00, nepromovarea ducând la prelungirea de școlaritate cu un semestru.

 Taxa pentru stagiul de elaborare a lucrării de licență (nefinalizat sau nesusținut), pentru stagiul de practică (nefinalizat sau nesusținut), sau pentru pregătirea suplimentară la disciplina nepromovată și pentru examinare este de 300 de lei.

Studenții cu mai multe discipline nepromovate, se vor înscrie în prelungire de școlaritate, până la data de 29 septembrie a.c.