Avizier

STUDENȚII DIN ULTIMUL AN 2019

STUDENȚII DIN ULTIMUL AN

care nu au finalizat obligațiile înscrise în planul de învățământ,

care au cel mult 3-4 examene nepromovate (în limita a 25 de ECTS),

pot depune cerere la secretariat, în perioada 15 iulie -2 septembrie,  pentru solicitarea susținerii restanțelor.

Studenții cu cererea aprobată au obligația ca până la data de 13 sept. a.c.  să:

-        definitiveze stagiul de practică,

-       definitiveze stagiul de elaborare a lucrării de disertație,

-       să refacă pregătirea disciplinei nepromovate.  

 

Colocviile și examenele vor fi programate în perioada 16 - 20 sept. a.c.

 Taxa pentru efectuarea stagiului de elaborare a lucrării de disertație(nefinalizat sau nesusținut), pentru stagiul de practică (nefinalizat sau nesusținut), sau pentru pregătirea suplimentară la disciplina nepromovată, împreună cu taxa pentru examinare, este de 300 de lei.

Studenții cu mai multe discipline nepromovate se pot înscrie în prelungire de școlaritate, până la data de 29 septembrie a.c.

UAS  va organiza sesiune de licență, în perioada 23-29 septembrie, în funcție de numărul de absolvenți înscriși pentru fiecare specializare.