Avizier

STUDENȚII DIN ANUL FINAL

STUDENȚII DIN ANUL FINAL

care nu au îndeplinit în totalitate obligațiile înscrise în planul de învățământ,

și au cel mult 4 examene nepromovate (în limita a 25 de ECTS),

pot solicita susținerea restanțelor depunând cerere la secretariat,

în perioada 24 august -4 septembrie. 

 Studenții ale căror cereri au fost aprobate au obligația ca până la data de 10 sept. a.c.  să:

-       definitiveze stagiul de practică,

-       definitiveze stagiul de elaborare a lucrării de disertație,

-       să refacă pregătirea disciplinei nepromovate,

în funcție de situația concretă a fiecăruia.

Colocviile și examenele vor fi programate în perioada 14 - 23 sept. a.c.

Taxa pentru efectuarea stagiului de elaborare a lucrării de disertație

(stagiu nefinalizat sau lucrare nesusținută), pentru stagiul de practică (nefinalizat sau nesusținut), sau pentru pregătirea suplimentară la disciplina nepromovată,   împreună cu taxa pentru examinare, este de 300 de lei.

Studenții cu mai mult de 4 discipline nepromovate se pot înscrie în

prelungire de școlaritate, până la data de 29 septembrie a.c.

UAS  va organiza sesiune de licență, în perioada 25-26 septembrie,  n funcție de numărul de absolvenți înscriși pentru fiecare specializare.