Avizier

REȚEA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI ÎN DOMENIUL ECONOMIC

N V I T A Ţ I E

PENTRU DEPUNERE DE OFERTE  ÎN VEDEREA SELECȚIEI PARTENERILOR DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI

Rețea pentru dezvoltarea carierei în domeniul economic

 

Universitatea ”Andrei Șaguna” din Constanța derulează în perioada 5 iulie 2018 – 4 ianuarie 2020, proiectul cu finanțare europeană ”Rețea pentru dezvoltarea carierei în domeniul economic”, finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman, ID 109234.

Pentru derularea activității de practică, universitatea organizează selecția partenerilor de practică, în vederea angajării în proiectul european a tutorilor, care urmează a fi salarizați (cu 980 lei NET/lună, contribuțiile către bugetul de stat fiind achitate de universitate și suportate separat din bugetul proiectului) pe durata în care vor îndruma activitatea practicii studenților.

Specialiștii care sunt interesați să colaboreze în proiect ca tutori de practică, trebuie să fie economiști, persoane fizice autorizate CECAR, care activează în cabinete de specialitate(contabilitate, audit, expertiză, evaluare, resurse umane), sau angajați ai unei societăți comerciale/entități publice.

La selecția partenerilor de practică se va ține cont de capacitatea acestora de a-și dezvolta activitatea profesională prin angajarea unor absolvenți coordonați.

Cei interesați sunt invitați să completeze și să transmită, până la data de 24 august 2018, formularul atașat, la adresa de email: aurelpapari@andreisaguna.ro.

Pentru informații suplimentare puteți suna la: 0722515885.

 

Formular de inscriere