Avizier

DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI STAGII DE PRACTICĂ PENTRU VIITORI PSIHOLOGI

 I N V I T A Ţ I E

PENTRU DEPUNERE DE OFERTE  ÎN VEDEREA SELECȚIEI PARTENERILOR DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI „DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI STAGII DE PRACTICĂ PENTRU VIITORI PSIHOLOGI”

 

Universitatea ”Andrei Șaguna” din Constanța implementează în perioada 5 iulie 2018 – 4 mai 2020, proiectul cu finanțare europeană ”Dezvoltarea personală și stagii de practică pentru viitorii psihologi”, finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman, ID 108971.

Pentru derularea activității de practică, universitatea organizează selecția partenerilor de practică, în vederea angajării în proiectul european a tutorilor, care urmează a fi salarizați (cu 980 lei NET/lună, contribuțiile către bugetul de stat fiind achitate de universitate și suportate separat din bugetul proiectului) pe durata în care vor îndruma activitatea practicii studenților.

Specialiștii care sunt interesați să colaboreze în proiect ca tutori de practică, trebuie să fie psihologi cu drept de liberă practică autonomi, specialiști sau principali, cu vechime de peste 5 ani, care activează în cadrul CIP, sau în cadrul unor societăți profesionale sau organizații nonprofit.

La selecția partenerilor de practică se va ține cont de capacitatea acestora de a-și dezvolta activitatea profesională prin angajarea unor absolvenți coordonați.

Cei interesați sunt invitați să completeze și să transmită, până la data de 20 august 2018, formularul atașat, la adresa de email: aurelpapari@andreisaguna.ro.

Pentru informații suplimentare puteți suna la: 0722515885.