Avizier

ATENTIE! MODIFICARI PENTRU SESIUNEA DE RESTANTE ANI FINALI, 1-10 IULIE

Având în vedere situația epidemiologică în jud.Constanța și pentru a facilita accesul la  sesiunea de restanțe,

 s-a decis ca forma de evaluare finală, la următoarele discipline, să fie sub formă de REFERAT, pe subiectul afișat.

Studenții au libertatea de a alege bibliografia, iar comisia de evaluare va puncta relevanța și noutatea în raport cu subiectul referatului

 Normele de intocmire si redactare ale referatului sunt cele deja publicate, iar materialele se trimit pe adresa de e-mail corespunzătoate facultății.


FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Sociologie juridică:

 1. Devianță și delincvență:  definire și clarificări conceptuale

Drept maritim:

 1. Regimul juridic al Mării Negre: elemente de drept comparat

Drepturile omului

 1. Starea de urgență și starea de alertă: definire, prezentare generală, analiză în raport cu prevederile Constituției României și ale Convenției Europene a Drepturilor Omului

Studii de securitate

 1. Strategia de Securitate Națională a României 2020 -  cadrul general, elemente definitorii, elemente de noutate

Contencios administrativ

 1. Contenciosul administrativ: definire, scop, obiective, forme, principii

Clinică juridică

 1. Se completează documentele conform cerintelor din model

 FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

ATENTIE: Temele de proiect la disciplinele Drept civil si comercial, Etica în afaceri, Managementul serviciilor publice, Comunicare și relații publice în afaceri, Piete financiare, Control financiar, Marketing, Managementul firmei  - RAMÂN NEMODIFICATE

Informatică și statistică 1

 1. Realizați CV-ul personal  în format Europass, cu inserarea fotografiei

Matematică economică

 1. Veti primi un chestionar pe e-mail, tip google-forms (se anunta data si intervalul orar in care poate fi completat)

Fiscalitate

 1. Sistemul fiscal: prezentare detaliată. Taxe și impozite: definire,  elemente de specificitate, analiză comparativă a celor două noțiuni

Contabilitate de gestiune

 1. 1.     Contabilitatea de gestiune: prezentare generală,  funcții, principii și roluri. Sistemul metodelor de calculaţie a costurilor 

Managementul IMM-urilor

 1. 1.     Procesul de management şi particularităţile acestuia în cadrul IMM-urilor 

 

FACULTATEA DE PSIHOSOCIOLOGIE

Informatică și statistică 1

 1. Realizați CV-ul personal  în format Europass, cu inserarea fotografiei

Laborator de comunicare

 1. Realizați un photo-voice (30 fotografii) care sa spună povestea unei comunități. Materialul se depune in format ppt

Psihogenetică

 1. Veti primi un chestionar pe e-mail, tip google-forms (se anunta data si intervalul orar in care poate fi completat)