Home › Administraţie › Regulamente

Regulamente

HG 493/2013, HG 707/2012, HG 966/2011 (HG privind  aprobarea structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu se elaborează și se publică anual în Monitorul Oficial, reglementând admiterea din anul universitar în care apare hotărârea; pentru acte normative mai vechi 1992-2010, adresați-vă Secretariatului).